Doris Singh föreläste på Internationella Kvinnoföreningen i Malmöav Advokaterna

Den 12 februari var advokat Doris Singh från Advokatbyrån Jörgen Hemby AB på Internationella Kvinnoföreningen (IKF) i Malmö och föreläste om brottmål. Det var väldigt många som kom till föreläsningen och Doris tyckte det var roligt att komma ut och ge människor information om skadestånd för brottsoffer med mera. Åhörarna var mycket intresserade av ämnet och hade många frågor, vilket gjorde att Doris inte hann med den andra delen av föreläsningen som skulle handla om asylmål. Därför kommer Doris att hålla en till föreläsning på IKF i april om just asylmål och uppehållstillstånd.

WP+d Metaform

uppåt