Tjänster

Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, tillexempel vid frågor rörande kollektivavtal och Lagen om anställningsskydd (LAS).

Behöver ni hjälp i frågor rörande arbetsrätt är ni välkomna att kontakta:
Advokat Lars Danckler Advokat Jan Malmros

 

WP+d Metaform

uppåt