Tjänster

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Behöver ni hjälp i frågor rörande förvaltningsrätt är ni välkomna att kontakta :
Advokat Jörgen Hemby – endast skattemål och bygglovsärenden
Advokat Doris Singh –  rörande frågor kring migrationsmål och LVU mål (Lagen om omhändertagande av unga)

WP+d Metaform

uppåt