Tjänster

Associationsrätt

Associationsrätt är den del av juridiken som rör associationer, det kan vara självständiga juridiska personer och enkla bolag.
Civilrättsliga associationer är:
• Aktiebolag         • Kommanditbolag       • Ekonomiska föreningar
• Handelsbolag   • Enkla bolag
Behöver ni hjälp i frågor rörande associationsrätt är ni välkomna att kontakta :Advokat Jan Malmros, Advokat Christer Otto

 

WP+d Metaform

uppåt