Tjänster

Personligt betalningsansvar

Personligt betalningsansvar innebär att du personligen blir ansvarig för t. ex. en skuld. Personligt betalningsansvar kan inträda om t. ex. en bolagsman underlåter att utföra en kontrollbalansräkning då han borde insett att det egna kapitalet understeg halva aktiekaptialet.

Behöver ni hjälp rörande personlig betalningsansvar är ni välkomna att kontakta:
Advokat Jörgen Hemby, Advokat Lars DancklerAdvokat Jan Malmros

WP+d Metaform

uppåt