Tjänster

Europeiska konventionen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna anger rättigheter och friheter som varje människa har rätt till.

Behöver ni hjälp i frågor rörande de mänskliga rättigheterna enligt  Europeiska konvention är ni välkomna att kontakta :
Advokat Jörgen Hemby

WP+d Metaform

uppåt