Tjänster

Företagsförvärv

Företagsförvärv kallas det när ett företag eller en affärsrörelse köps upp av en utomstående intressent.

Har ni frågor rörande företagsförvärv är ni välkomna att kontakta:
Advokat Lars Danckler

WP+d Metaform

uppåt