Tjänster

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser är en samlande beteckning för stora affärer mellan företag som till exempel köp och förvärv, samgåenden och så kallade joint venture-samarbeten.

Behöver ni hjälp i frågor rörande företagsöverlåtelser är ni välkomna att kontakta:
Advokat Lars DancklerAdvokat Jan Malmros

WP+d Metaform

uppåt