Tjänster

Skadeståndsrätt

Anger regler kring huruvida ekonomisk ersättning för en skada ska betalas ut och hur stor denna ersättning ska vara. Skadeståndsrätten rör förhållanden där en person genom sitt handlande har orsakat en skada på en annan persons egendom, och dessa parter inte befinner sig i ett avtalsförhållande. Ett skadestånd som uppkommer ur en sådan situation kallas för utomobligatoriskt skadestånd. Begreppet utomobligatoriskt kommer av att parterna har inga tidigare avtalsförpliktelser till varandra.

Behöver ni hjälp i frågor rörande skadestånd är ni välkomna att kontakta :
Advokat Jörgen Hemby, Advokat Lars DancklerAdvokat Jan MalmrosAdvokat Christer Otto

WP+d Metaform

uppåt