Tjänster

Konkurrensrätt

Konkurrensrätten har till syfte att undanröja och motverka hinder för att verka för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och liknande.

Behöver ni hjälp i frågor rörande konkurrensrätt är ni välkomna att kontakta :
Advokat Jan Malmros

WP+d Metaform

uppåt