Tjänster

EU-rätt

EU-rätten är det högsta regelverket i Sverige. Den svenska lagen är underordnad EU-rätten.

Behöver ni hjälp rörande EU-rätt är ni välkomna att kontakta:
Advokat Jörgen HembyAdvokat Christer Otto

WP+d Metaform

uppåt