Tjänster

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för  icke svenska medborgare att befinna sig i Sverige.

Behöver ni hjälp i frågor rörande migrationsrätt är ni välkomna att kontakta :
Advokat Doris Singh – offentligt biträde i asylmål

WP+d Metaform

uppåt