Tjänster

Obeståndsrätt

Obeståndsrätt är ett område inom juridik som handlar om åtgärder i samband med obestånd, som exempelvis konkurser.

Behöver ni hjälp i frågor rörande obestånd är ni välkomna att kontakta :
Advokat Jan Malmros

WP+d Metaform

uppåt