Tjänster

Skatterätt

Skatterätt är den delen av juridiken som behandlar skatt och beskattning. Skatterätten omfattar all beskattning och taxering, från privatpersoners inkomstskatt till koncernbeskattning, mervärdesskattelagstiftning, punktskatter och reglerna om arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Behöver ni hjälp i frågor rörande skatterätt är ni välkomna att kontakta :
Advokat Jörgen Hemby– endast processande i skattemål
Advokat Lars Danckler
Advokat Jan Malmros

WP+d Metaform

uppåt