Jörgen Hemby

Mobil: 0708 – 43 49 56                 Växel:040-6306360
Fax: 040-12 05 25                        E-post: hemby@jusadvokat.se

Jörgen Hemby arbetar med affärsjuridik för företag och privatpersoner främst med avtalsrätt, köprätt, franchiserätt och fastighetsrätt. Han biträder även vid skatteprocesser och i förvaltningsmål om bygglov, detaljplaner och om olika offentligrättsliga avgifter.
_______________________

Verksamhetsområden
Entreprenadrätt
Avtalsrätt (fordringsrätt)
Franchising
Förvaltningsrätt (bygglovsmål)
Skadeståndsrätt
Brottmål  (ekonomisk brottslighet)
Fastighetsrätt
Personligt betalningsansvar
EU-rätt och mänskliga rättigheter enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Erfarenhet
Grundade advokatbyrån Jörgen Hemby AB 2006.
Anställd på Advokatbyrån Göran Ohlsson
Tingsmeritering från Stockholms länsrätt och Simrishamns tingsrätt

Utbildning
Advokat sedan 1998
Juristexamen, Lunds universitet 1989
_______________________

WP+d Metaform

uppåt