Lars Danckler

Klientens intressen i centrum
Jag arbetar med affärsjuridiska frågor inom mina kärnområden avtalsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt,entreprenadrätt samt skadeståndsrätt. Jag vill utgöra en kompetent och engagerad juridisk rådgivare där klientens intressen alltid står i centrum. Jag bistår mina klienter med rådgivning, upprättande av avtal, granskning av avtal, tvistelösning m.m. Jag företräder även mina klienter, när behövs, inför domstolar och myndigheter. Min ambition är att alltid hjälpa mina uppdragsgivare till ett optimalt resultat utifrån de förutsättningar som  i det enskilda ärendet. En viktig målsättning är också att alltid försöka Ieverera ett mervärde till klienten.
_______________________

Verksamhetsområde
Avtalsrätt
Fastighetsrätt
Hyresrätt
Skadeståndsrätt
Entreprenadrätt
Företagsförvärv

Språk
Svenska och engelska

Erfarenhet
Advokat sedan 1993
_______________________

Mobil: 0708- 120 126
E-post: danckler@jusadvokat.se

 

 

 

WP+d Metaform

uppåt