Advokatfirman

Danckler

Sedan 1993

Affärsjuridik

Affärsjuridik är det rättsområde som ibland kallas çivilrätt (den del inom juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra. Advokatfirman Danckler AB arbetar företrädesvis inom detta område med frågor inom avtalsrätt, fastighetsrätt och skadeståndsrätt.

 

Avtalsrätt

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på frågor kring hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet eller ogiltighet samt avtalstolkning. Det kan röra sig om allehanda avtal såsom köp, hyra eller samarbetsavtal.

 

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är de regler som rör fastigheters nyttjande, köp och ägande av fast egendom t.ex. regler kring köp, hyra och arrende av en fastighet.

 

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten anger regler kring huruvida ekonomisk ersättning för skada skall betalas ut och hur stor denna ersättning skall vara. Skadeståndsrätten rör förhållande där en person eller företag genom sitt handlande har förorsakat en skada på en annan person eller företags egendom. Advokatfirman Danckler AB bistår dig med rådgivning och vägledning inom angivna rättsområden. Advokatfirman kan också bistå dig såsom ombud vid civilrättsliga tvister i domstol.