Advokatfirman

Danckler

Sedan 1993

Affärsjuridik

Brottmål

Familjerätt

Rättsområden

Advokatfirman Danckler är inriktad mot Affärsjuridik – Brottmål – Familjerätt.

Det finns två sätt att få hjälp med dina kostnader för att driva en tvist, nämligen rättsskydd eller rättshjälp. Läs mer om detta i vår artikel om rättsskydd och rättshjälp där vi går igenom dina möjligheter till ekonomisk hjälp vid en vårdnads- eller umgängestvist.

Lars Danckler

Juriskandidatexamen Lund Universitet 1983 – 1987

Notarietjänstgöring i tingsrätt, åren 1987-1990

Tjänstgöring i Kammarrätt, år 1990 Medlem i Sveriges Advokatsamfund, år 1993
Advokatfirman Danckler är inriktad mot Affärsjuridik – Brottmål – Familjerätt. Advokatfirman Danckler är en liten men modern och effektiv byrå vars värdeord är kunskap – engagemang – tillgänglighet. Vi önskar vara en aktiv samtalspartner med högsta prioritet på att tillvarata våra klienters intressen på allra bästa sätt.

Advokatfirman har kontor i Malmö samt mottagningskontor i Båstad.

Kontakt

Huvudkontor

Råbäcksgatan 11
216 20 Malmö

Mottagningskontor

Gröngölingsvägen 5
269 39 Båstad

0708 – 12 01 26