Advokatfirman

Danckler

Sedan 1993

Brottmål

Särskild företrädare för barn

Om du är misstänkt för brott som kan ge annat straff än böter har du i allmänhet rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att begära den advokat som önskar biträde av. Du kan lämna sådan information till handläggande polismyndigheter eller till tingsrätten. Om tingsrätten beslutar enligt ditt önskemål så översänder de ett s.k. förordnanden till advokaten som sedan kontaktar dig i ärendet. Det kan vara jobbig och pressande situation att vara misstänkt för brott. Det är därför viktigt att ha kunnig samtalspartner som kan vägleda dig igenom processen och som vet vilka åtgärder som behöver vidtas för att tillvarata dina intressen. Kostnaden för en offentlig försvarare betalas ofta av staten men om du döms för brott kan du bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden för din försvarare.

 

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som förordnas av domstolen för den som har blivit utsatt för ett brott (som kallas målsägande). Du som har blivit utsatt för brott har rätt att begära ett målsägandebiträde. Du har också rätt att framställa önskemål om att en specifik person förordnas såsom som just ditt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet bistår dig såsom stöd och juridiskt biträde under förundersökningen, vid polisförhör och vid en efterföljande rättegång i domstolen. Målsägandebiträdet hjälper dig även med att beräkna och framställa dina skadeståndsanspråk för eventuella skador. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten, det är gratis för dig som är målsägande.

 

Skadeståndsrätt

Särskild företrädare för barn En särskild företrädare för barn skall utses när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon person som är under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller om det befaras att vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att tillvarata barnets rättigheter. Den särskilda företrädarens uppgifter är att ställning till om polisförhör skall genomföras, samt att så sker på lämpligt sätt. Den särskilda företrädaren kan också lämna tillstånd till läkarundersökning av barnet eller framställa yrkanden om skadestånd till barnet. Det är tingsrätten som utser särskild företrädare som med hänsyn till kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget. Kostnaden för en särskild företrädare betalas av staten.