Advokatfirman

Danckler

Sedan 1993

Ekonomisk hjälp vid rättslig tvist

Det finns två sätt att få hjälp med dina kostnader för att driva en tvist, nämligen rättsskydd eller rättshjälp. Det gäller vanligtvis tvister mellan privatpersoner (t.ex. vårdnadstvister-, umgängestvister m.fl.) eller mellan ett företag och en privatperson (t.ex. fordringar och krav m.fl.).

1. Rättsskydd finansieras av Ditt försäkringsbolag (om du har en hemförsäkring),
2. Rättshjälp finansieras av staten.

Alla personer är dock inte berättigade till rättsskydd eller rättshjälp. De personer som inte blir beviljade rättsskydd eller rättshjälp får själva stå sina kostnader i ärendet. I denna artikel går vi igenom dina möjligheter till ekonomisk hjälp vid en vårdnads- eller umgängestvist. Det vanliga är att ditt ombud (advokaten) redan vid det första mötet går igenom dina alternativ till ekonomisk hjälp. Men det kan dock vara bra att veta vad som gäller innan du har kontaktat ett ombud.

Rättsskydd

För att kunna beviljas rättsskydd måste du ha en försäkring. Om du har en hemförsäkring så finns vanligtvis ett rättsskydd som täcker dina kostnader för en vårdnads- eller umgängestvist. Om du har en försäkring som täcker den aktuella tvisten så innebär det att du inte kan beviljas rättshjälp från staten. Så det första du bör göra är att kontrollera din försäkring och vad som ingår i försäkringsskyddet. I hem-, villa- och fritidshusförsäkringar ingår vanligtvis ett rättsskydd. Om du beviljas rättsskydd så innebär det att försäkringsbolaget kommer att betala en del av dina juridiska kostnader. Det vanliga är att försäkringsbolaget betalar mellan 75-80 % av dina kostnader upp till ett visst maxbelopp. Alla försäkringsbolag har olika villkor. En bra sak är därför att alltid kontrollera storleken på rättsskyddet innan du tecknar en ny försäkring. När du skall teckna ny försäkring be alltid ditt försäkringsbolag att skicka dig villkoren för försäkringen. Om du redan har en försäkring så kan du, tillsammans med ditt ombud, gå igenom villkoren för rättsskyddet i försäkringen.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att du, under vissa förutsättningar, kan få ekonomisk hjälp av staten att betala dina juridiska kostnader. Rättshjälpen är ett skyddsnät för dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.

Vem kan få rättshjälp?

– Rättshjälp beviljas i första hand privatpersoner. I undantagsfall kan även företagare eller dödsbon få rättshjälp.

– Personer som har ett behov av juridisk hjälp och det anses rimligt att staten bidrar till personernas kostnader för tvisten. Denna bedömning gör Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen (om tvisten redan är under handläggning),

– Personer som saknar en försäkring med rättsskydd (Om någon inte har en försäkring men det bedöms att personen ifråga borde ha haft en försäkring mht dennes ekonomiska levnadsvillkor, så kan personen inte beviljas rättshjälp), – Personer som har en försäkring men där rättsskyddet inte omfattar den aktuella tvisten, – Personer som har en årlig inkomst som icke överstiger 260 000 kr,

– För att beviljas rättshjälp måste den sökande, såsom huvudregel, först ha en (1) timmes juridisk rådgivning med en advokat rörande det aktuella ärendet.

 

Ansöka om rättshjälp

Den som vill ansöka om rättshjälp i ett ärende bör kontakta en advokat (valfritt vem) för att tillsammans med denne gå igenom ärendet (se rådgivning ovan). Om advokaten gör bedömningen att personen ifråga har rätt till rättshjälp och anledning till att driva ärendet vidare till domstol, så hjälper advokaten till med att fylla i en ansökan om rättshjälp. Den aktuella ansökan skickas därefter till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen som handlägger ett pågående ärende. Den som skall träffa en advokat för en rådgivningstimme bör vara väl förberedd till mötet. Det är alltid bra om personen i fråga har vidtagit följande åtgärder;

– Antecknat i förväg vad personen vill ha sagt och vad personen vill veta. Vad har hänt? Vilka är inblandade?

– Ta med alla relevanta papper till mötet, såsom avtal, skriftväxling mellan parterna, försäkringshandlingar m.m.

– Ta med handlingar och dokument rörande dina ekonomiska förhållanden såsom lönebesked, självdeklaration m.m.

– Ta gärna reda på vad rådgivningen kostar och hur betalningen skall ske innan rådgivningen startar,

– Berätta gärna från början att avsikten är att söka rättshjälp i ärendet, – Fråga gärna advokaten om hans preliminära bedömning avseende de totala kostnaderna i ärendet.

– Juridisk rådgivning kan också ske per telefon.

Välkommen till Advokatfirman Danckler AB så hjälper vi Dig med att upprätta och inge ansökan om ekonomisk hjälp vid rättslig tvist.