Jan Malmros

Mobil: 0708 – 30 91 91                 Växel: 040-6306360
Fax: 040-12 05 25                      E-post:malmros@jusadvokat.se

Företag

Advokatfirmans verksamhet riktar sig huvudsakligen till ägarledda små och medelstora företag och ambitionen är att ge klienten en heltäckande service rörande uppkommande frågor. Verksamheten omfattar större delen av det affärsjuridiska fältet. Rådgivning ges således vid avtals-och bolagsfrågor, arbets- och fastighetsrätt, generationsskiften, upphovs- och varumärkesfrågor med mera. Biträde ges givetvis även vid tvister.

Privatpersoner

Advokatfirman biträder privatpersoner företrädesvis i frågor av ekonomisk natur. Det kan gälla t.ex. arbetsrättsliga frågor, arvs- och testamentesrätt, rådgivning eller tvister angående köp/försäljning av bostad, fastighetsfrågor, bodelning eller försäkringsärenden.
Advokatfirman arbetar även med försvarsuppdrag.

Rättsskydd/rättshjälp förmedlas.
_______________________

Verksamhetsområden
Avtalsrätt
Associationsrätt
Arbetsrätt
Fastighetsrätt
Företagsöverlåtelser
Konkurrensrätt
Obeståndsrätt

Erfarenhet
Advokat sedan: 1994
Medlem av advokatsamfundet 1994.
Domare vid tingsrätten i Malmö 1990.
Hovrättsfiskal 1989-1990.

Utbildning
Jur. kand: 1986
_______________________

 

 

 

 

 

 

 

WP+d Metaform

uppåt